sư huynh nào có kinh nghiệm về thi môn quang thầy Khôi kì 9 không. có dạng đề hay tài liệu thì tốt quá.