Để ý turn nhé bà con , 8 - 9 - 10 - 11
Thật là hâm mộ