Dạo này một số wesite khi cần login hoặc trước khi click vào login đòi hỏi chứng chỉ, mà trang Vinaportal của VInaphone là một ví dụ.
Điều này làm bạn ức chế khi bạn cần vào trang web để gửi tin nhắn miễn phí như tớ chẳng hạn ^__^

https://vinaphone.com.vn
http://vinaphone.com.vn

đa số người dùng luôn tắt đi mà không biết cách truy cập vào rất đơn giản, bạn làm như sau:

+ Nếu vào 1 trang web mà hiện ra "Sercure connection failed" :
Bạn click vào "add exception"


+ Sau đó click vào "get certificate":


+ Tiếp tục click vào "confirm sercurity exception"


+ Sau đó trang web login hiện ra. Bạn óanh acc và pass vào là xong.

Have fun!

(Áp dụng cho không chỉ riêng Vinaphone mà còn áp dụng cho nhiều trang web nhiều lúc có đòi hỏi tương tự. http://vn.yahoo.com là một ví dụ khi bạn check mail)