Không còn bao lâu nữa các lữ khách trên CDTL sẽ được thử sức với map mới,chủng tộc mới!
Đây là 1 video clip mới nhất về map 105 ( map Islam) hiện đã cập nhật tại bên Ksro .
http://www.tudou.com/programs/view/yr6JnkNMEVA

Link:ÑÇÀúɽ´óÕ½¶•Ðû´«Æ¬_ÔÚÏ ÊÓƵ¹Û¿´_ÍÁ¶¹ÍøÊÓƵ ˿• 105¼¶ ÑÇÀúɽ´ó (http://www.tudou.com/programs/view/yr6JnkNMEVA)

Trong phiên bản mới này , các bộ giáp của EU và Asia sẽ giúp bạn hóa thân trở thành những vị thần trong truyền thuyết Ai Cập .

http://images.mmosite.com/sro/images...11d/12btft.jpg
http://images.mmosite.com/sro/images...11d/13btmt.jpg
http://images.mmosite.com/sro/images...11d/14byjy.jpg

http://images.mmosite.com/sro/images...19/11d/12q.jpg
http://images.mmosite.com/sro/images...19/11d/13q.jpg
http://images.mmosite.com/sro/images...19/11d/14q.jpg

http://images.mmosite.com/sro/images...19/11d/12z.jpg
http://images.mmosite.com/sro/images...19/11d/13z.jpg
http://images.mmosite.com/sro/images...19/11d/14z.jpg

Cũng trong phiên bản update 105 này, hệ thống mastery của Châu Á cũng được tăng lên là 330 mastery chứ ko còn là 300 như trước !
http://images.mmosite.com/sro/images...sro_cn_330.jpg

Có lẽ sau khi có thông tin này, sẽ có rất nhiều cao thủ tính lại điểm skill tăng cho nhân vật của mình


-----------------------------------
Vũ khí cấp 11
♦Bow
http://images.mmosite.com/my/upload/...872826_344.jpg

♦Blade & Shield
http://images.mmosite.com/my/upload/...872826_129.jpg
http://images.mmosite.com/my/upload/...872826_866.jpg

♦Glavie
http://images.mmosite.com/my/upload/...873206_414.jpg
http://images.mmosite.com/my/upload/...873206_247.jpg

♦Sword & Shield
http://images.mmosite.com/my/upload/...874118_281.jpg

♦Spear
http://images.mmosite.com/my/upload/...874118_680.jpg

Video WP china :
http://www.youtube.com/watch?v=3dXOHXZOBWU
Link:http://www.youtube.com/watch?v=3dXOHXZOBWU

Video WP EU:
http://www.youtube.com/watch?v=20-vEsxTBvw
Link:http://www.youtube.com/watch?v=20-vEsxTBvw

Quái vật :
http://images.mmosite.com/my/upload/...875242_472.jpg
http://images.mmosite.com/my/upload/...875243_566.jpg
http://images.mmosite.com/my/upload/...875243_213.jpg
http://images.mmosite.com/my/upload/...875336_208.jpg
http://images.mmosite.com/my/upload/...875336_624.jpg