Nếu máy bạn đang dùng là dòng máy Nókìa thì mìn xin show cho các bạn link down phần mềm Nokia PC Suite-đồng bộ hóa dtdd với PC

http://www.nokia.com.vn/ho-tro-va-ph...h-va-tai#found