Ai có thể cho tui bài viết chi tiết về sơ đồ chân 8051 được không?
Tui kiếm trên google mà vẫn không thấy. thanks