Mình đang làm đồ án về mô hình Cnc điều khiển dùng động cơ bước nam châm vĩnh cửu.Bác nào có tài liệu nào về cnc hay ý kiến đóng góp thì post cho mìnõpin với nhé.Xjn cảm ơn trước nhé hjhjhj.đây là email của mình nguyenanhtunghn@yahoo.com