Mình đang làm bài tập hóa công nhưng ko có sổ tay! vậy bạn ai có sổ tay file pdf hay.doc thì upload lên hoặc gửi qua mail: kientd01@gmail.com .mình cảm ơn rất nhìu!