Bài viết hướng dẫn đăng ký key Kaspersky Antivirus miễn phí 9 tháng:
http://news.ictexpress.com/index.php...-mien-phi.html