mình đang làm đề tài về xin tài liệu về điều khiển lưu lượng IP/WDM.
bạn nào có tài liệu tiếng việt về đề tài trên xin vui lòng gửi cho mình tham khảo nhé.
thanks
binhminhkinhbac109@gmail.com