Những tâm huyết của mẹ

Nếu có bao giờ con yêu mẹ
Hãy yêu đi khi mẹ còn đây
Con biết được những dòng tình cảm
Ngọt ngào êm dịu lẫn nồng say

Hãy yêu đi khi mẹ còn biết
Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi
Ghi lời yêu dấu trên bia đá
Mĩ từ trên phiến đá vô tri
Hãy nói lên điều gì con muốn nói
Đừng chờ đến lúc mẹ ngủ say
Một giấc ngủ không bao giờ dậy
Ngàn năm ngăn cách chẳng ngày mai

Đó lẽ! chia li là tử biệt
Chẳng bao giờ nghe được tiếng con
Nếu yêu mẹ chỉ là một phút
Hãy nói đi khi mẹ vẫn còn

Nói đi con lời nào yêu quý
Cả tấm lòng hiều thảo của con
Để mẹ nâng niu như bảo vật
Cho tình mẫu tử thắm như son.