Sách kỹ năng là chức năng mở rộng cho hệ thống chiêu thức của Võ tướng trong Phong Vân Tam Quốc. Người chơi có thể tự do lựa chọn sách kỹ năng cần thiết để học cho Võ tướng của mình.


Ngoài việc sở hữu các loại trang bị vật phẩm thì Võ tướng còn có thể học Sách kỹ năng để gia tăng thêm sức mạnh và nâng cao tính hỗ trợ cho Thành trì cũng như Quân binh.


Tùy vào sở thích của từng người chơi mà đào tạo Võ tướng theo nhiều hướng khác nhau. Chẳng hạn người chơi thích tàn phá có thể cho Võ tướng học những kỹ năng tàn sát và phá hủy, từ đó trở thành một ác đồ danh bất hư truyền khiến người người kinh sợ. Trái ngược lại nếu người chơi muốn chú trọng vào việc tăng gia sản xuất có thể dạy Võ tướng bằng các kỹ năng “đào mương khiên đá”, rồi phái các Võ tướng này đến làm Thái thú ở các thành phụ sẽ giúp cho thành trì này hưng thịnh. Ngoài ra người chơi cũng có thể đào tạo cho Võ tướng của mình trở thành “vô địch thiên hạ thần tốc”, sở hữu tốc độ chuyển quân siêu việt hoặc khả năng phòng ngự vững trãi.


Người chơi có thể tìm Sách kỹ năng qua việc tham gia chiếm đánh như Nhân chiến, Thành chiến và Quốc chiến. Đặc biệt có thể nhận được từ hộp Bảo rương.


Riêng chỉ có Võ tướng sử thi có thể học thêm kỹ năng mới dựa trên kỹ năng có sẵn từ bản thân. Cách tốt nhất để có một Võ tướng “văn võ vẹn toàn” thì người chơi nên dựa vào thuộc tính có sẵn của Võ tướng để bổ sung thêm những kỹ năng hỗ trợ khác, giúp Võ tướng trở nên mạnh mẽ hơn.

Những lưu ý khi sử dụng sách kỹ năng:-Tất cả võ tướng đều có 3 khung kỹ năng, kể cả Võ tướng sử thi (lịch sử).
-Sách kỹ năng chia thành hai loại có thể khóa định và không thể khóa định (loại có thể khóa định nghĩa là khi người chơi nhận được thì chỉ có thể sử dụng cho bản thân).
-Mỗi khung kỹ năng đều cần vật phẩm để mở ô trang bị, sau khi đã mở rồi thì khung này sẽ vĩnh viễn mở (ngoại trừ Võ tướng sử thi).-Người chơi cần dùng sách kỹ năng thì click trái vào sách và chọn học. Sau khi dùng sách khung kỹ năng này sẽ chứa các thông tin kỹ năng tương ứng cho Võ tướng.
-Sách kỹ năng có 2 loại là đơn kỹ năng và song kỹ năng, sách song kỹ năng có thể khiến cho 1 khung kỹ năng chứa được 2 kỹ năng.
-Võ tướng 1 sao sẽ có sẵn kỹ năng ở khung thứ nhất và tự động học 1 kỹ năng tương ứng. Võ tướng 2 sao sẽ có kỹ năng ở khung thứ nhất và khung thứ hai, đồng thời tự động học kỹ năng tương ứng với kỹ năng thứ nhất ở khung thứ nhất.
-Mặc định cho võ tướng sử thi là không có khung kỹ năng, người chơi phải tiến hành mở. Đồng thời nếu người chơi mất Võ tướng này thì kỹ năng học được của Võ tướng sẽ mất và khung kỹ năng đã mở cũng sẽ đóng lại (chỉ khi Võ tướng về đến Chiêu hiền quán thì kỹ năng mới mất).


-Kỹ năng có sẵn của Võ tướng sử thi thì cố định và không bao giờ thay đổi.
-Mỗi khung kỹ năng có thể học kỹ năng mới với số lần không hạn định.
-Nếu học kỹ năng mới thì kỹ năng này sẽ đè lên kỹ năng cũ trong khung và kỹ năng cũ
sẽ biến mất.
-Mỗi người chơi mở 3 khung kỹ năng cần có các vật phẩm khác nhau.
-Nếu người chơi đã học một sách kỹ năng chứa kỹ năng này, sau đó lại học thêm một sách kỹ năng có chứa kỹ năng này thì hai kỹ năng sẽ cộng dồn. (Ví dụ như người chơi mở 2 khung kỹ năng, khung thứ nhất học sách song kỹ năng là Cổ vũ và Đồn điền, lúc này nếu ở khung thứ 2 học thêm một sách song kỹ năng có chứa kỹ năng Cổ vũ hoặc học sách đơn kỹ năng Cổ vũ thì kỹ năng này sẽ cộng dồn với kỹ năng Cổ vũ trước đó).
-Các sách tăng tấn công, phòng ngự và tốc độ cũng sẽ cộng dồn với nhau (Ví dụ như quân đội có Bộ binh và Kỵ binh, Võ tướng có kỹ năng Cổ vũ 10% và Bộ hồn 10%, vậy thì sức tấn công của bộ binh tăng 20%, sức tấn công kỵ binh tăng 10%, nếu Võ tướng học được Bộ hồn 10% và Ngăn chặn 10%, thì sức phòng ngự Bộ binh tăng 20%, của kỵ binh tăng 10%.)
Thông tin giới thiệu về các loại sách kỹ năng sẽ được cập nhật chi tiết tại trang chủ pv.123game.vn

Theo Game4V