Sự kiện "THỬ TÀI THIẾT KẾ" đã diễn ra hơn 1 tuần, thật vui mừng khi Con Đường Tơ Lụa (CĐTL) đã nhận được rất nhiều các bài dự thi từ các bạn game thủ. Dưới đây là một số những tác phẩm tiêu biểu của họ:

1. Tác phẩm dự thi của game thủ có nickname trên diễn đàn CĐTL là isingle:2. Tác phẩm dự thi của game thủ có nickname trên diễn đàn CĐTL là 1st_n00b:3. Tác phẩm dự thi của game thủ có nickname trên diễn đàn CĐLT là vodanhtienbo:4. Tác phẩm dự thi của game thủ có nickname trên diễn đàn CĐTL là Nasrun :Đây là những tác phẩm tiêu biểu nhất của các bạn tham gia vào sự kiện "Thử tài thiết kế" lần này. Cuộc thi vẫn đang còn tiếp tục diễn ra, chắc chắn sẽ còn rất nhiều những tác phẩm của các bạn muốn cho cả thế giới Con Đường Tơ Lụa được biết đến tài năng của mình.

Còn chần chờ gì nữa, hãy thể hiện khả năng thẩm mỹ của mình để cả thế giới Con Đường Tơ Lụa biết đến tiêng tăm của bạn và rinh về những giải thưởng vô cùng giá trị bạn nhé