- Bow SUN +7 max option, và các chỉ số gia tăng là 60%.


- Đại Đao SUN +7 max option, và các chỉ số gia tăng là 60%.


- Pháp trượng SUN +7 max option, và các chỉ số gia tăng là 60%.


Trao Item:

- Item sẽ được trao đến nhân vật mà người thắng cuộc chỉ định.

- Sau 2 ngày kể từ thời gian đấu giá người thắng cuộc phải có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ để nhận item. Trong trường hợp người đầu tiên không thực hiện đúng quy trình thì giải thưởng được ưu tiên trao cho người trả giá cao thứ 2.

Toàn bộ số tiền đấu giá các Item trên sẽ được trao tặng cho quỹ từ thiện "Trái Tim Game Thủ".
Hãy thể hiện tấm lòng nhân ái của mình để có cơ hội nhận những món đồ “cực độc” trên Con Đường Tơ Lụa bạn nhé.