Trường Đại học Công nghệ đã phối hợp với Trường Đại học Paris-Sud 11 (một trong những trường đại học hàng đầu của Pháp) triển khai Chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành “Thông tin, Hệ thống và Công nghệ” (IST: Information, Systems, and Technology). Đây là một chương trình đào tạo thạc sỹ chất lượng quốc tế, được triển khai trong khuôn khổ Dự án Trung tâm Đại học Pháp – một dự án hợp tác đào tạo giữa Việt Nam và Cộng hoà Pháp được ký kết nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp năm 2004 nhằm góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. Với Chương trình đào tạo Thạc sỹ IST, sinh viên có thể đăng ký học theo hai chuyên ngành:

- Mạng và Truyền thông (chương trình học hai năm, sinh viên có thể thi tuyển thẳng vào năm thứ hai);

- Công nghệ Micro-Nano (chương trình học một năm).

Văn bằng do Trường Đại học Paris-Sud 11 cấp. Hạn nộp hồ sơ là đến hết ngày 15/10/2009. Thông tin chi tiết về Chương trình đào tạo Thạc sỹ IST có thể được tìm thấy trên trang thông tin (website) của Trường Đại học Công nghệ hoặc theo địa chỉ sau:

Văn phòng Chương trình Hợp tác Đào tạo Quốc tế
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 108, Nhà G2, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 3754 9337
Fax: 04 3754 7460
Email: daotaoqt@vnu.edu.vn
Website: http://www.coltech.vnu.edu.vn/itp