chào các bạn !

Các bạn qua bên này tham khảo rùi cho ý kiến giúp mình nhé. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ mình.

http://www.svbk.org/forum/showthread...205#post240205