anh em cho em xin phần mềm tính cơ khi đường dây. với lại tính độ tin cậy. em nghe nói của cái gì như kiểu là tư vấn điện 1 gì đó. em cũng không rõ lắm.thanks!