Các bạn nào có tài liệu môn tiếng Pháp thì share cho mình với nhỉ? Nhất là những dạng bài thi cuối kỳ của cô Nguyệt Anh ý! Mình đang học mà!