Trang chủ:
RF OnlineTrang chủ:
RF Online


Cấu hình máy chủ:
- Core 2 Duo 2.8 GHz
- Ram 4GB
- HDD 350GB
- Đường truyền 14mb
- Server chay 24/7/365

Hệ thống server:
- Điểm kinh nghiệm: x30
- Tỷ lệ drop: x30

Server bắt đầu open ngày 25/09/2009, với nhiều tính năng mới và hệ thống PVP cực đỉnh.

Video RF online:
http://www.youtube.com/watch?v=6CPX16UFI_4
http://www.youtube.com/watch?v=wlCcq1ywmlY
http://www.youtube.com/watch?v=2NZsnWVviyI&NR=1