Học quản lý bán hàng chuyên nghiệp tại www.lichkhaigiang.com

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Khóa học được thiết kế nhằm trang bị cho học viên là các cửa hàng trưởng, giám sát bán hàng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ những kiến thức về vai trò, nhiệm vụ và các kỹ năng cần thiết đối với một Quản lý bán hàng trong giai đoạn hội nhập kinh tế hiện nay. Trong suốt khóa học, giảng viên sẽ chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm và công cụ cần thiết để họ có thể làm tốt vai trò của mình, góp phần vào thành công chung của doanh nghiệp.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Khoá học Quản lý bán hàng nhằm cung cấp cho người học những kỹ năng và kỹ thuật quản lý bán hàng cần thiết để điều hành hoạt động của cửa hàng một cách hiệu quả nhằm đảm bảo và tăng doanh số. Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể:
Hiểu biết về tầm quan trọng của khách hàng và xác định được quy trình bán hàng chuyên nghiệp;
Hiểu biết các tiêu chuẩn và yêu cầu đối với một người quản lý bán hàng thành công;
Xác định các bước để điều hành hoạt động cửa hàng kinh doanh một cách hiệu quả;
Giao thiệp, thiết lập và duy trì mối quan hệ một cách hiệu quả với nhân viên và khách hàng bằng kỹ năng giao tiếp/truyền thông tốt;
Phát triển nhân viên thông qua kỹ năng kèm cặp và đánh giá hiệu quả.
Đăng ký tại đây
http://www.lichkhaigiang.com/LKG.asp...359&Cty_ID=796