Có ai có bài tiểu luận môn chương trình dịch không? Ai có cho mình xin với nhé. Mình đang học môn này mà chưa hình dung ra sẽ làm bài như thế nào nữa.