Chắc lúc nào up map này thì asia 2 vũ khí sớm tuyệt chủng mất thôi