Trong thời gian sắp tới Vương Quốc Bay sẽ update lên bản 13 và 14 ở bản update này cư dân bay sẽ tha hồ tham gia các even thú vị như : đường đua cầu vòng , even vơi host girl Tâm tít

Không chỉ vậy ở phiên bản này có thêm các chức nâng mới như : xây nhà, đám cưới

các bạn sẽ có cảm giác nhu đang sống trong thế giới thực vậy và đặc biệt ở phiên bản này có bugtime các bạn có thể chơi fly 24/7 thoải mái nào cùng chờ đợi phiên bản mới và cảm nhận