Áp dụng: Toàn bộ thành viên của Ongame.
Điều kiện tham gia
• Mỗi lần mua ảnh đại diện từ 5,000 oncash thành công các bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong 6 chữ cái trong bộ chữ “ONGAME”, trong những lần các bạn mua ảnh đai diện thành công mà nhận được chữ cái giống như lần mua trước thì sẽ được cộng dồn lại (Ví Dụ: hai lần nhận được chữ cái O sẽ được tính là 2) và toàn bộ chữ các bạn nhận được, sẽ tính tổng. 4 người có tổng số các chữ nhiều nhất sẽ nhận được 1 trong 4 giải thưởng ( giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư). Ai là người may mắn ghép đủ bộ chữ “ONGAME” đầu tiên sẽ là người nhận được giải đặc biệt, 05 người tiếp theo ghép đủ bộ chữ “Ongame” sẽ nhận được giải khuyến khích.