Tôi đang làm bài tập lớn về ghép nối máy tính mà mù tịt chẳng biết gì,có anh em nào pro biết thì chỉ cho tôi với nha,đề bài như sau:
Hãy thiết kế Modul ghép nối máy tính với PC qua cổng COM có các thông số sau:
Analog Input:số kênh :6 kênh đơn sử dụng bộ biến đổi DAC,ADC,12 bit
Dải điện áp lối vào:0-16V;0-8V;0-4V;0-2V;0-1V;0-0.5V
Analog Output:số kênh:1 kênh sử dụng bộ biến đổi DAc,8bit.Giải thích nguyên lý hoạt động