Bảng giá dịch vụ ADSL gói cước cá nhân

Liên hệ đăng ký tại nhà Mr Mạnh : 0975 30 33 96

Mail: manhfpt@gmail.com

v Hoàn Toàn miễn phí lắp đặt

v Giảm 40 % đến 100% phí hòa mạng

v Tặng modem 4 cổng trị giá 880.000

v Tặng 200.000 - 330.000 vào tài khoản .

Gọi Ngay :Mr.Manh: 0975 .303 .396


Phòng kinh doanh 478- Nguyễn Văn Cừ -Long Biên –Hà Nội

Gói cước MegaMe: tốc độ 5M, thuê bao trọn gói 350.000VND, phí hòa mạng 600.000 K

Khuyến mãi lắp đặt :

1. Đối với khách hàng đăng ký mới có lấy modem của FPT:
Tặng modem 4 cổng trị giá 800.000 VND, miễn phí lắp đặt,miễn phí hòa mạng,đặt cọc 300.000 trừ dần 50.000 trong vòng 6 tháng.

2. Đối với khách hàng đăng ký mới không lấy modem của FPT hoặc mua modem wifi: Miễn phí lắp đặt,miễn phí hòa mạng,đặt cọc 200.000 trừ dần 50.000 trong vòng 4 tháng.

Gói cước MegaYou ; Tốc độ 3M, thuê bao trọn gói 250.000 VND, phí thuê theo lưu lượng 60.000 VND, phí hòa mạng 850.000 VND

Khuyến mãi lắp đặt :

1. Đối với khách hàng đăng ký mới có lấy modem của FPT :

Tặng modem 4 cổng trị giá 800.000VND, giảm 350.000 phí hòa mạng còn 500.000 VND, tặng vào tài khoản trả trước 300.000VND đối với hình thức dùng trọn gói, tặng 200.000VND đối với hình thức dùng theo lưu lượng.

2. Đối với khách hàng đăng ký mới không lấy modem của FPT hoặc mua modem wifi:

Miễn phí lắp đặt,Miễn phí hòa mạng, khách hàng đặt cọc 300.000VND được trừ dần vào cước sử dụng

Gói cước Mega FullME : Tốc độ 5M, Phí thuê bao trọn gói hàng tháng 430.000VND, Phí hòa mạng 2.900.000VND

Khuyến mãi lắp đăt:

Giảm 1.900.000VND phí hòa mạng còn 1.000.000VND, tặng 600.000VND vào tài khoản trả trước, tặng modem 4 cổng trị giá 800.000VND, tặng thiết bị Set Top Box trị giá 1.500.000VND

Bảng giá dịch vụ gói cước cá nhân 3 trong 1

MegaMe+ : Tốc độ 6.144/640 Kbps, phí hòa mạng 600.000VND, Thuê bao trọn gói hàng tháng 410.000VND ( trong đó bao gồm: Sử dụng internet không giới hạn; Thuê bao ITV,; Thuê bao Ivoice “điện thoại cố định FPT”)

Khuyến mãi lắp đặt: Tặng modem 6 cổng, tặng 400.000VND vào tài khoản, giảm 200.000VND phí hòa mạng chỉ còn 400.000VND, tặng 01 điện thoại bàn, tặng 01 số điện thoại bàn FPT đầu số 047xxxxxxx, miễn phí xem 50 kênh truyền hình ITV, miễn cước gọi nội hạt trong khu vực hà nội 3 tháng. Giảm 700.000VND phí mua thiết bị Set Top Box

MegaYou+ : Tốc độ 4.096/640 Kbps, phí hòa mạng 850.000VND, Thuê bao trọn gói hàng tháng 310.000VND ( trong đó bao gồm: Sử dụng internet không giới hạn; Thuê bao ITV,; Thuê bao Ivoice “điện thoại cố định FPT”)

Khuyến mãi lắp đặt: Tặng modem 6 cổng, tặng 300.000VND vào tài khoản, giảm 350.000VND phí hòa mạng chỉ còn 500.000VND, tặng 01 số điện thoại bàn FPT đầu số 047xxxxxxx, miễn phí xem 50 kênh truyền hình ITV, miễn cước gọi nội hạt trong khu vực hà nội 3 tháng. Giảm 700.000VND phí mua thiết bị Set Top Box

MegaSave+ : Tốc độ down/up 5.120/640 Kbps, phí hòa mạng 850.000VND, Thuê bao dùng theo lưu lượng 80.000VND, dùng thêm bao nhiêu trả bấy nhiêu, ( trong đó bao gồm: Thuê bao internet ; Thuê bao ITV,; Thuê bao Ivoice “điện thoại cố định FPT”), cước sử dụng tối đa 350.000VND

Khuyến mãi lắp đặt: Tặng modem 6 cổng, giảm 350.000VND phí hòa mạng chỉ còn 500.000VND, tặng 01 số điện thoại bàn FPT đầu số 047xxxxxxx, miễn phí xem 50 kênh truyền hình ITV, miễn cước gọi nội hạt trong khu vực hà nội 3 tháng. Giảm 700.000VND phí mua thiết bị Set Top Box

Mạnh TV : 0975 30 33 96

Mail: manhfpt@gmail.com

Phòng kinh doanh 478- Nguyễn Văn Cừ -Long Biên –Hà Nội
Đăng ký nối mạng,đăng ký ,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,v,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396,.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396.Đăng ký nối mạng,đăng ký nối mạng fpt,đăng ký nối mạng adsl,đăng kí nối mạng tại nhà,tư vấn nối mạng fpt,đăng ký nối mạng tại nhà,liên hệ :0975303396.