Các bạn ơi! Năm học mới đến rồi, sách giáo trình là một thứ không thể thiếu trong hành trang đến lớp; vì vậy để đáp ứng nhu cầu này, chúng tôi cung cấp cho các bạn các loại sách giáo trình, sách nghiên cứu, sách anh văn, từ điển, văn hóa, văn học, truyện … đặc biệt là các sách Triết học Mác –Lênin, Những cơ bản nguyên lý của chủ nghĩa Mác –Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam, Lịch sử Đảng (các thầy dạy môn này toàn ra đề có trong sách thui, cứ thế mà chép ). Tất cả đều giảm giá từ 20 đến 30% tùy theo từng loại và theo số lượng, giao hàng tận nơi. Liên hệ: Minh Tú – 01282121362, email: bonmatkinh@yahoo.com