Chúng tôi xin thông báo về việcngừng chức năng nạp thẻ E-cash và ngừng chức năng đăng ký tài khoản trên trang WWW.E-CASH.COM.VN.
Để thuận tiện cho Quý khách hàng trong việc mua Silk cho tài khoản Con Đường Tơ Lụa, mời quý khách vào trang WWW.ONGATE.VN để sử dụng dịch vụ mua Silk bằng thẻE-cash, thẻ Oncash đa năng.
Tài khoản của quý khách trên trang WWW.E-CASH.COM.VNvẫn sử dụng chức năng mua Silk nếu vẫn còn số dư Ecash hoặc số dư EPoint dùng để tham gia các chương trình do VDC-Net2E tổ chức sau này.
Thông tin chi tiết xem tại conduongtolua.com.vn