Điều 1: Tên chương trình: THIẾT KẾ AVATAR* VITALK

Điều 2: Thời gian thực hiện:từ 28/08/2009 đến 28/10/2009

Điều 3: Đối tượng dự thi: Mọi công dân Việt Nam và nước ngoài (không giới hạn tuổi tác, trình độ học vấn, vùng miền…).

Điều 4: Nội dung cuộc thi

- Thi thiết kế avatar.

- Mẫu dự thi phải đảm bảo các yêu cầu về sản phẩm dự thi theo điều 5 của thể lệ này

- Hàng tuần Ban Tổ Chức sẽ lựa chọn 30 mẫu dự thi xuất sắc nhất để đưa lên cộng đồng ViTalk.

- Mẫu dự thi nào được người dùng lựa chọn để sử dụng nhiều nhất trong tuần sẽ được trao giải tuần.

- Mẫu dự thi nào được người dùng lựa chọn để sử dụng nhiều nhất trong suốt quá trình cuộc thi (28/8 đến 28/10/2009) sẽ được trao giải đặc biệt.


Chi tiết xem tại http://vitalk.vn/avatar.html

Tham khảo thêm:
Cuộc thi đổi quần áo lấy điện thoại, laptop