Mình hiện đang là sv MCX K51 hiện mình với 1 người bạn đang lập nhóm nghiên cứu khoa hoc về lĩnh vực Quang-Cơ-Điện ở trên văn phòng bộ môn có các thầy hướng dẫn, nhưng nhóm minh mới chỉ có 2 người lên khó có thể làm được vậy nếu ai có quan tâm có thể liên hệ với mình để chúng mình cùng làm.
Nếu bạn nào quan tâm có thể liên lạc trưc tiếp với mình để biết rõ hơn về công việc cần làm theo số DT 01667784084. Thanks!