Chức danh: Quản trị website Tiếng Anh
Mô tả công việc: - Tổ chức, quản lý nội dung cho website tiếng Anh của Trường Đại học Kinh tế:

* Lựa chọn thông tin trên trang tiếng Việt, tổ chức biên dịch và cập nhật vào trang tiếng Anh.
* Dịch và hiệu đính thông tin cho website tiếng Anh.
* Dịch sang tiếng Việt các bài báo tiếng Anh viết về Trường ĐHKT.
Triển khai mạng lưới các cộng tác viên.
- Tư vấn cho lãnh đạo các giải pháp xây dựng và phát triển website tiếng Anh.
- Tham gia các hoạt động chung nhằm phát triển website, quảng bá thương hiệu của Trường ĐHKT.
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận giao.

click http://www.jobnavi.vn/index.php?opti...l_job&id=2027& com=1418 để biết thêm chi tiết