Công Ty :Công ty CBOSS Asia Pacific
Chức danh: Kiểm Thử Viên
Mô tả công việc: - Test phần mềm, test các Module hoặc các phần Module theo nhiệm vụ bên Nga giao
- Lương 400-800$ tuỳ theo kết quả làm test và phỏng vấn
Yêu cầu Công việc
Số năm kinh nghiệm: 1
Cấp bậc tối thiểu: Nhân viên
Bằng cấp tối thiểu: Cử nhân
Yêu cầu chung: - Có bằng đại học chuyên ngành CNTT.
- Biết tiếng Nga (giao tiếp, viết thư, đọc tài liệu);
- Biết tiếng Anh là một lợi thế,

click http://www.jobnavi.vn/index.php?opti...l_job&id=2036& com=1422 để biết thêm thông tin