Công ty CBOSS Asia Pacific
Chức danh: Lập trình viên
Mô tả công việc: - Làm việc với bên Nga, nhận và hoàn thành các nhiệm vụ do Công ty mẹ giao.
- Lương 400-800$ tuỳ theo kết quả làm test và phỏng vấn
Yêu cầu Công việc
Số năm kinh nghiệm: 0
Cấp bậc tối thiểu: Nhân viên
Bằng cấp tối thiểu: Cử nhân
Yêu cầu chung: - Trình độ: Đại học
- Biết tiếng Nga (giao tiếp, viết thư, đọc tài liệu);
- Có kiến thức về SQL, PL/SQL, Oracle Forms, Oracle Reports, biết tiếng Anh là một lợi thế

click http://www.jobnavi.vn/index.php?opti...=2035&com=1422 để biết thêm thông tin