“Đại Hội Anh Hùng”
Thời gian:

* Bắt đầu: từ 17/08/2009 - 19/09/2009

Đăng ký: trong 2 ngày: thứ 2, thứ 3 hàng tuầnThời gian tổng hợp: thứ 4.
Nội dung:

* Sự kiện thi đấu PvP được áp dụng cho tất cả các nhân vật châu Á có cấp độ 94 trở lên (nhân vật châu Âu không tham gia sự kiện).
* Người chơi đăng kí tại diễn đàn theo thời gian thông báo của Ban Tổ Chức tại trang chủ và trong game. Ban Tổ Chức tiến hành chọn ra 32 nhân vật đạt đủ điều kiện và có sức mạnh lớn nhất để thi đấu.
* Các trận đấu được tổ chức trong game dưới sự điều khiển và tường thuật của các GameMaster. Kết quả và giải thưởng được thông báo, trao thưởng ngay sau khi sự kiện kết thúc. Nhân vật Trung Hoa Vô Địch được vinh danh trong game, trang chủ và diễn đàn.

1. Điều kiện tham gia thi đấu:

* Là nhân vật châu Á đạt cấp độ tối thiểu 94.
* Nếu số nhân vật đăng kí tham gia thi đấu nhiều hơn 32, Ban Tổ Chức (BTC) chọn ra 32 nhân vật có cấp độ cao nhất
* Trường hợp có nhiều hơn 32 nhân vật có cùng cấp độ cao nhất, BTC sẽ dựa vào thời gian đăng ký và ưu tiên cấp độ cao hơn.
* Người chơi đăng kí tại diễn đàn Con Đường Tơ Lụa theo mẫu:

+ Tên nhân vật:
+ Cấp độ:
+ Bang Hội:
+ Họ và tên game thủ:

1. Lịch trình tổ chức giải đấu:

* Giải đấu được tổ chức lần lượt trên từng máy chủ.

* Thời gian tiến hành tại một máy chủ 1 tuần


Thời gian
Máy chủ tổ chức thi đấu
17/08 – 22/08
Thái Dương
24/08 – 29/08
Bắc Đẩu, Bạch Dương
31/08 – 05/09
Bảo Bình, Nam Thập Tự
07/09 – 12/09
Song Tử, Thiên Bình
14/09 – 19/09
Thiên Ưng, Đại Hùng