Đây là một số hình ảnh của buổi off ” ongame và người nổi tiếng 3” và người nổi tiếng lần này chính là “bộ Tứ 10A8”
Chụp cùng các em nhỏ


Thật ý nghĩa