chỉ là cảm nhận thôi. thấy mọi người ai cũng theo Psy hết vì săn boss nghe nói là vô đối thì phải.nên cũng phân tâm dữ lắm luyện lên 6x cứ suy nghĩ mãi xem theo job nào.cuối cùng quyết định theo Ele.. và bây giờ tầm 7x nhưng hok thây hối hận.Mọi người theo Psy thì đc cái tiền bạc rủng rỉnh vì ăn boss nhưng khi train thì theo mình thấy hơi bị lâu, <-- bản thân Ele.. chúng ta cũng săn boss được vậy khi lên 65 thì đã có AOE rồi Skill Phong 65 có giam run speed Mod gần 1 phút nên có thể Hit and Run được ah.. ( mặc dù hơi bị lâu ) về luyện cấp thì ... khi 65 thì cứ vô tháp mà đánh quái 62-72 ( nhìn như quân La mã lại ra liên tục có thể nói là thuận lợi) vì đã có AOE rồi mà cứ vô đó mà lùa. về Pk or PvP thì hem bít tại chưa có thử nhưng hiện nay đánh quái 1 con là 4k5 dame ( kỵ hệ) thĩ khi PK chắc có lẻ dame còn 1/2 ( chỉ là suy đoán thôi nha )