Với mong muốn đem đến cho các bạn những dịch vụ tốt nhất, bắt đầu từ 10h00 ngày hôm nay 06/8/2009 chúng tôi sẽ cho đi vào hoạt động các dịch vụ sau:
I.DỊCH VỤ ĐỔI TÊN THÚ NUÔI
Đối tượng áp dụng:
Áp dụng cho tất cả các loại thú nuôi, thú nhặt đồ (Item Cash) đều có thể sử dụng dịch vụ.
Số lần sử dụng dịch vụ không hạn chế.
Để sử dụng dịch vụ, tài khoản game của bạn sẽ bị trừ 1 lượng gold tương ứng cho mỗi lần sử dụng dịch vụ.
Các bước thao tác:

Buớc 1: Truy cập trang dịch vụ tại địa chỉ http://dichvu.conduongtolua.com.vn
Buớc 2: Login vào trang dịch vụ bằng tài khoản game mà bạn muốn sử dụng dịch vụ.
Bước 3: Chọn dịch vụ “Đổi tên thú nuôi”
Bước 4: Điền đầy đủ các thông tin mà Hệ thống yêu cầu cung cấp:
Chọn server bạn đang tham gia
1: Chọn nhân vật đang sở hữu thú nuôi
2: Chọn thú nuôi muốn đổi tên
3: Nhập vào tên mới cho thú nuôi
4: Nhập mật khẩu cấp 2 của tài khoản game
5: Xác nhận việc đổi tên cho thú nuôi.
Chi phí sử dụng dịch vụ: 1 lần đổi tên thú nuôi = 30.000.000 Gold
II.DỊCH VỤ ĐỔI TÊN NHÂN VẬT
Đối tượng áp dụng:
Dành cho tất cả các Lữ Khách đang hành trình trên Con đường tơ lụa.
Không giới hạn cấp độ nhân vật
Không giới hạn số lần sử dụng dịch vụ.
Không sử dụng lại được tên cũ đã đổi, tên trùng với nhân vật khác.
Không sử dụng các ký tự đặc biệt, tên các vĩ nhân, anh hùng dân tộc....
Không được đặt tên mang tính chất xúc phạm, lăng mạ người chơi khác.
Chú ý: Các trường hợp BadNick sẽ bị khoá tài khoản game vĩnh viễn.
Phải thoát khỏi Bang Hội trong game, xóa danh sách bạn bè, giải tán học viện trước khi thực hiện dịch vụ
Các bước thao tác:

Buớc 1: Truy cập trang dịch vụ tại địa chỉ http://dichvu.conduongtolua.com.vn
Buớc 2: Login vào trang dịch vụ bằng tài khoản game mà bạn muốn sử dụng dịch vụ.
Bước 3: Chọn dịch vụ “Đổi tên nhân vật”
Bước 4: Điền đầy đủ các thông tin mà Hệ thống yêu cầu cung cấp:
1: Chọn server bạn đang tham gia
2: Chọn nhân vật muốn đổi tên
3: Nhập vào tên mới muốn đổi
4: Nhập mật khẩu cấp 2 của tài khoản game
5: Xác nhận việc đổi tên cho nhân vật
Chi phí sử dụng dịch vụ: 1 lần đổi tên nhân vật = 250.000.000 Gold
III.DỊCH VỤ DOWN LEVEL
Đối tượng áp dụng:
- Tất cả các Lữ khách tham gia Con đường tơ lụa đều có thể sử dụng dịch vụ.
- Dịch vụ không sử dụng được cho các nhân vật có cấp độ dưới level 10.
- Không thể downlevel của bạn khi nhân vật chạm mức Level10
- Để sử dụng dịch vụ, tài khoản game của bạn sẽ bị trừ gold cho mỗi lần sử dụng tương ứng.
Các bước thao tác:

Buớc 1: Truy cập trang dịch vụ tại địa chỉ http://dichvu.conduongtolua.com.vn
Buớc 2: Login vào trang dịch vụ bằng tài khoản game mà bạn muốn sử dụng dịch vụ.
Bước 3: Chọn dịch vụ “Đổi tên nhân vật”
Bước 4: Điền đầy đủ các thông tin mà Hệ thống yêu cầu cung cấp:
1: Chọn server bạn đang tham gia
2: Chọn nhân vật muốn hạ cấp độ
3: Chọn số cấp độ bạn muốn down về
4: Nhập mật khẩu cấp 2 của tài khoản game
5: Xác nhận việc Down Level
IV. DỊCH VỤ RESET STATPOINT
- Trong thời gian này chúng tôi cũng sẽ mở lại dịch vụ Reset Statpoint rất được các lữ khách ủng hộ sử dụng trong thời gian trước.
Chú ý khi sử dụng dịch vụ:
Để sử dụng các dịch vụ trên các bạn phải chắc chắn tài khoản game của các bạn phải thoả mãn các điều kiện sau:
- Nhân vật của các bạn đangkhông ở trong game (chưa login vào game)
- Tài khoản game phải có đủ số gold hoặc silk theo yêu cầu của dịch vụ.
- Cấp độ của nhân vật phải phù hợp với điều kiện sử dụng dịch vụ.
Trong trường hợp các bạn gặp lỗi khi sử dụng dịch vụ, các bạn có thể lien lạc ngay với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua đường dây nóng 1900545419 – 04.37673350 hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ tại http://support.onnet.vn