Xây dựng 1 đế chế với thế mạnh là tấn công.

1. Mục tiêu cấp 1 có 100 cung thủ để đi farm.
2. Xây dựng tuyến ---ng thủ vững chắc. (Tường thành)
3. Xây dựng hệ thống hầm chứa lớn. (Giấu tài nguyên)
4. Online nhiều hơn trong thời gian đầu. (Nhanh lên cấp)
5. Sự khôn khéo của bạn.

1. - Đầu tiên khi chơi bạn cần xem trên bản đồ khu vực xung quanh mình : nước có thể đánh mình, lâu đài bất động để farm.
- Bắt đầu tiến hành xây dựng như nhà cố vấn chỉ đạo, xây các mỏ khai thác. Rồi xây nhà ở, xây kho hàng, xây lên cấp 1 hết. Tiếp theo tập trung xây chợ lên cấp 3, lò rèn cấp 1 (bạn phải dùng 45 coin tiền thưởng để mua tài nguyên) . Cuối cùng xây nhà lính và xác nhận Email để được 100 cung thủ. Chú ý nâng cấp tiếp nhà ở để đủ chứa dân và quân.
Làm tương tự vậy thì khi ở cấp 1 bạn có lính để đi farm tài nguyên từ những thành bất động. Như vậy tài nguyên của bạn sẽ tăng nhanh.

2. Việc xây tường thành là cần thiết chỉ cần tường thành lên cấp 2 là OK với mấy anh level 5, 6 rùi. Vì có tường thành họ sẽ tránh mình đi kiếm nhà khác yếu hơn. (lên cấp 2 bạn có tường thành cấp 2)

3. Xây dựng hầm chứa lớn để giấu tài nguyên chứ, kẻ địch thấy bạn có tường thành + hầm chứa lớn sẽ nản không tấn công.

4. Việc online nhiều 1 chút trong giai đoạn đầu này là rất cần thiết, bạn chỉ mất 2 - 3 ngày để lên level 6 - 7 thậm chí cao hơn nếu không bị địch tấn công + mỏ farm nhiều ^!^

5. Sự khôn khéo vào bạn sẽ phụ thuộc vào bạn thôi ^^ nó sẽ giúp đế chế của bạn hùng mạnh nhanh ---ng.

Với kiểu đánh tấn công này thì bạn phải hoàn thành :
Level 1 có trại lính + có 100 cung thủ
Level 2 có tường thành cấp 2 và hầm chứa cấp 3, không nên quá trung thành với nhà cố vấn (ở đây tớ không nâng cấp hầm mỏ lên cấp 5 mà để lên level 4 mới nâng cấp bởi ---ồn thu chủ yếu la đi farm mà + 45 coin tiền thưởng để mua ít tài nguyên)
Level 4 có trại ngựa + 1 thiên lý mã , tường thành cấp 4, hầm chứa cấp
Lúc này tới bạn phải suy nghĩ rùi.