IuLam.Com ra mắt server leech mới
Leech được từ các server của Rapidshare.com, Megaupload.com
và hơn 50 server download khác yêu cầu có account premium.

http://leech.iulam.com

Với dung lượng lưu trữ file là 10GB
Dung lượng tối đa của một file leech là 300MB
Tự động xóa file đã leech dc sau 0.5 giờ
Có gắn account premium Rapidshare.com
và một số account premium khác .....

http://sv1.leech.iulam.com
http://sv2.leech.iulam.com
http://sv3.leech.iulam.com
http://sv4.leech.iulam.com
http://sv5.leech.iulam.com
http://sv6.leech.iulam.com
http://sv7.leech.iulam.com
http://sv8.leech.iulam.com

Chúng tôi hi vọng server leech mới này
sẽ đáp ứng được phần nào nhu cầu download
trên Rapidshare.com, Megaupload.com
và các trang download yêu cầu có account premium

Các bạn hãy ủng hộ chúng tôi các account
account premium Rapidshare.com
account premium Megaupload.com
và các account preimum khác.....
để có thể download được nhiều hơn nữa.

Mọi vấn đề hoặc thắc mắc vui lòng gửi email tới iulam.com@gmail.com

Thanks, Webmaster IuLam.Com