Vừa qua Vương Quốc bay vừa cập nhật những thú nhặt đồ ngộ nghĩnh đáng yêu nhìn
Rất là hay ,sau đây là 1 số hình ảnh của thú nhặt đồ mới cập nhật :

Ngaoif ra sẽ còn nhiều thú nhặt đồ nữa tại http://flyff.vn/