Thăm dò đối phương là một trong những việc quan trọng để tiến hành tấn công một cách hiệu quả đối thủ, nhưng thăm dò thế nào ?
Mình có chút kinh nghiệm cho anh chị em cùng thảo luận. Với các pro thì không nói làm gì nhưng với những bạn mới có lẽ nó có ích.

Mình sử dụng quân do thám là chính :

1. Ước chừng 1 lượng quân thiên lí mã vừa đủ để sang do thám sao cho số quân do thám của ta phải lớn hơn của địch ít nhất là 1. Đem tiếp 1 thiên lý mã do thám đi sau tốp do thám trước.
- Nếu quân thiên lí mã của địch quá đông => (2) thất bại
- Nếu quân thiên lý mã của địch ít hơn thì quân thiên lý mã đi do thám sau sẽ không bị chết và bạn lấy hoàn toàn thông tin về đối thủ.
2. Đem 1 vài lính đi tấn công đối phương => Lấy đội hình ph0ng thủ của đối phương, cấp độ lính.

(1) Có thông tin tổng thể của đối thủ.
(2) cho bạn đội hình quân lính và bạn có thể làm phép toán để suy ra cấp độ nâng cấp của quân lính trong lò rèn. Tính toán thế nào thì bạn tự tìm hiểu nhé

(1) + (2) => Bạn lập đội hình rồi giả lập trận chiến => Hiệu quả cao khi tấn công + Mức thiệt hại là thấp nhất.

Nguồn : deche.vn