Vừa chộp đc mấy tấm cosplay flyff post lên đây cho an hem xem ẻm này là Tâm tít khá là xinh xắn
Bộ Đồ Acrobat nèĐồ MagicanQuyến rũ trong trang phuc Mercenary: