Xin chia sẽ 1 ít điểm tích lũy khi chơi từ Acrobat lên ''BowJester''
Về phần Skill :

''Kéo'' : 4

''Tốc hành'' : 6

''Vô hình'' : 8 hoặc max ngay khi có thể — Dùng để Fam skill lâu 1 chúc khi PvP

''Chặn tuyệt đối'' : Max ngay khi có thể

''Liên hoàn'' : Max ngay khi có thể

Quyền năng Cung : Max ngay khi có thể

+ Skill ''Mưa Tên'' mình cũng đã có tăng và đã sử dụng nhưng bếu bạn chưa chính thức là 1 ''BowJester'' chính hiệu thì khi dùng nó chưa phát huy hết hiệu quả — Sau này khi là ''BowJester'' rồi thì đã có số % Criit khá cao các bạn có thể tăng nếu thix....

''Bắn khẻ'' : Max ngay khi nó thể — Dùng để Fam skill khi PvP ^^ Nó có thể kết hợp với skill Vô hình khi Fam skill hok bị mất vô hình nên skill này có thể tăng khi dư điểm.....

Khi bạn đã trở thành BowJester đc thưởng 1 số điểm kha khá thì lúc đó bạn muốn tăng Max skill gì thì tùy thích ^^ Nhưng có dư thì bạn tăng theo mình

Trốn thoát : 4

Tẩm bùa mê : 4

Cú đánh Penya : Max ngay khi có thể — Khi dư điểm bạn có thể tăng Max để PvP chơi thôi nhưng nó hok đc mạnh chỉ là tăng chơi thôi chứ chơi BowJester dư điểm cũng hok để làm gì tăng cho vui

— Lưu ý : Các bạn thấy mình còn dư điểm thì hãy tăng như mình còn hok thì tăng theo cách của các bạn mình chỉ góp ý