Big Trade “Hành Trình Huyền Thoại”

Bắt đầu diễn ra từ 21/07 đến 29/07 trên tất cả các cụm máy chủ

Xuất phát: Đôn Hoàng lúc 20h00

Điểm đến: Hòa Điền

Phần thưởng: 5 viên đá “gia tăng thuộc tính Sức Mạnh cấp 10” Đồng Hóa 0% với mỗi 1 triệu gold được vận chuyển về Hòa Điền hoặc làng đạo tặc thành công.

Mỗi ngày, sẽ có 3 máy chủ tổ chức Big Trade có sự tham gia của các GM. Các GM sẽ đồng hành cùng các lữ khách theo lịch trình dưới đây

Thông tin nhân vật GM:

Cấp độ: 100

Vũ khí: 98 +5

Trang bị: giáp cấp cuối full blue, max option

Các GM sẽ gia nhập Thương Hội và cùng các lữ khách thực hiện chuyến Big Trade này.

*Thể lệ sự kiện:

- Chỉ có các máy chủ tổ chức Big Trade mới có phần thưởng như trên.

- Không giới hạn số người tham gia.

- Các thương nhân tham gia sự kiện phải có mặt tại địa điểm tập trung (Ngọc Môn Quan – cổng Tây Đôn Hoàng), tại 3 vòng tròn skill GM để chụp ảnh xác nhận tham gia sự kiện.

- Với mỗi 1 triệu gold hàng hóa được vận chuyển về Hòa Điền hoặc làng đạo tặc (do Thief cướp hàng) sẽ được thưởng 5 viên đá gia tăng thuộc tính sức mạnh đồng hóa 0%. Trong trường hợp số gold lẻ sẽ được làm tròn theo quy tắc làm tròn số.

Thông tin chi tiết xem tại : conduongtolua.com.vn