Pikeman (giáo binh)

Thật lí tửơng cho đội hình đầu tiên, phía trứơc trong đội lính, một hình ảnh quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Một ngừơi lính với 1 cây giáo dài phía trứơc, đó là 1 lợi thế, giết kẻ thù từ xa, chống quân kỵ tiên phong của kẻ thù hiệu quả. Điều đáng chú ý ở đây là khi nâng cấp lên lv 5 (khả năng tấn công) tầm đánh của Giáo binh sẽ tăng lên = 2
Type: Bộ binh
Yêu cầu: Trại lính cấp 1
Tài nguyên yêu cầu

Vàng 0
Dân số :1
Sắt 0
Gỗ :50
Thịt :15
Thời gian huấn luyện :00:15:00
Khả năng mang vác :25
Tốc độ hành quân :10

Sức mạnh và sinh lực

Sức tấn công đối với bộ binh :10
Sức tấn công đối với Kỵ binh :50
Sức tấn công đối với Cung thủ:10
Sức tấn công đối với tường thành :10
Sức tấn công đối với Cơ giới :10
Sinh lực :50
Tầm đánh :1

Swordsman (Kiếm sĩ)

Được làm ra từ những Lò rèn tốt, Kiếm thời trung cổ là vũ khí phổ biến và hiệu quả cho mọi đạo quân. Huấn luyện Kiếm sĩ hơi đắt một chút nhưng có sức mạnh không tồi khi phải đối đầu với Bộ binh và Xạ thủ. Sức đối kháng với 2 đơn bị này khá là tương đương
Khả năng mang vác hàng ở mức bình thường.
Đơn vị: Bộ binh
Yêu cầu: Trại lính cấp 1
Tài nguyên yêu cầu

Vàng 0
Sắt :65
Gỗ 0
Thịt :15
Dân số: 1
Thời gian huấn luyện :00:20:00
Tốc độ :15
Khả năng tải hàng :15

Sức mạnh và sinh lực

Sức công đối với Bộ binh 0
Sức công đối với Kỵ binh :15
Sức công đối với Xạ thủ 0
Sức công đối với Tường thành :10
Sức công đối với Cơ giới 0
Sinh lực :50
Tầm đánh :1

Maceman (Chùy quân)

Họ là những người lanh lẹ và khéo léo nên rất hiệu quả khi phải đối với bộ binh và xạ thủ. Những đơn vị này đòi hỏi nhiều vàng hơn nhưng lại rất ít Sắt.
Do được trang bị vụ khí nhẹ nên họ có khả năng tải được thêm nhiều hàng.
Đơn vị :Bộ binh
Yêu cầu

Trại lính cấp 5
Lò rèn cấp 2

Tài nguyên yêu cầu

Vàng :45
Sắt :10
Gỗ 0
Thịt :50
Dân số :1
Thời gian :00:15:00
Tốc độ :12
Khả năng tải hàng :20

Sức mạnh và sinh lực

Sức công đối với Bộ binh 5
Sức công đối với Kỵ binh :10
Sức công đối với Xạ thủ 5
Sức công đối với Tường thành :10
Sức công đối với Cơ giới 5
Sinh lực :40
Tầm đánh :1

Axeman (Phủ quân)

Với cây sắt bén cả hai đầu của anh ấy sẽ đem dến sự khiếp sợ cho quân đội kẻ thù. Tuy nhiên đơn vị này chịu khá nhiều thiệt hại khi đối đầu với Kỵ binh. Họ là đơn vị bộ binh hiệu quả nhất khi cần phá hủy các thiết bị cơ giới của kẻ thù.
Vì đem theo cây búa khá nặng nên anh ta dường như không thể vác nhiều hơn nữa.
Đơn vị :Bộ binh
Yêu cầu

Trại lính lv 1
Lò rèn lv2

Tài nguyên yêu cầu

Vàng :10
Sắt :45
Gỗ 5
Thịt :50
Dân số :1
Thời gian :00:15:00
Tốc độ :10
Khả năng tải hàng :10

Sức mạnh và sinh lực

Sức công đối với Bộ binh :40
Sức công đối với Kỵ binh :5
Sức công đối với Xạ thủ :40
Sức công đối với Tường thành :10
Sức công đối với Cơ giới :40
Sinh lực :40
Tầm đánh :1

Shortbow Archer (cung ngắn)

Là đơn vị đánh xa cơ bản nhất và rẻ nhất trong tất cả các đơn vị.Nhưng đừng xem thường họ vì họ có tỏ ra hiệu quả khi ở sau lưng tường thành khi phòng thủ và gia tăng công lực khi họ tham gia tấn công
Hữu dụng nhất với Cung thủ khi có khả năng tải hàng nhiều nhất trong các loại quân bộ.
Đơn vị :Xạ tiễn
Yêu cầu Trại lính cấp 1
Tài nguyên yêu cầu

Vàng :15
Sắt :10
Gỗ :20
Thịt :10
Dân số :1
Thời gian :00:12:00
Tốc độ :12
Khả năng tải hàng :25

Sức mạnh và sinh lực

Sức công đối với Bộ binh :15
Sức công đối với Kỵ binh :5
Sức công đối với Xạ thủ :15
Sức công đối với Tường thành :20
Sức công đối với Cơ giới :15
Sinh lực :15
Tầm đánh

Longbow Archer (Trường cung thủ)

Một loại binh chủng bắn xa được trang bị với những cây cung tốt chính vì thế nên họ có tầm bắn xa và lực công mạnh hơn.Loại xạ thủ duy nhất có khả năng sát thương cao đối với Kỵ binh. Ngoài ra với những mũi tên Lửa họ có thể ít nhiều gây tổn hại vào các thành trì.
Dường như cây cung lớn đã quá nặng đối với họ nên khả năng tải hàng chỉ mức bình thường.
Đơn vị :Xạ tiễn
Yêu cầu Trại lính cấp 1
Tài nguyên yêu cầu

Vàng :50
Sắt :10
Gỗ :70
Thịt :20
Dân số :1
Thời gian :00:170
Tốc độ :12
Khả năng tải hàng :15

Sức mạnh và sinh lực

Sức công đối với Bộ binh :25
Sức công đối với Kỵ binh 5
Sức công đối với Xạ thủ :15
Sức công đối với Tường thành :20
Sức công đối với Cơ giới :15
Sinh lực :40
Tầm đánh :4

Crossbow archer (Thập tự cung)

Thập tự cung hay còn gọi là Lính bắn Nỏ. Họ sử dụng những cây nỏ lắp những mũi tên sắt bén nhất có thể mang đến ác mộng cho bất kỳ đơn vị nào. Với những mũi tên được bắn thẳng thay vì bắn cầu vòng như tên của cung, họ nhanh chóng hạ gục đối thủ một cách chính xác và dễ dàng hơn.
Vì cây nỏ không quá năng,nên sức tải hàng của họ cũng được tương đối.
Đơn vị :Xạ tiễn
Yêu cầu

Trại lính cấp 5
Xưởng Cơ giới cấp 3
Lò rèn cấp 3

Tài nguyên yêu cầu

Vàng :50
Sắt :25
Gỗ :40
Thịt :20
Dân số :1
Thời gian :00:15:00
Tốc độ :14
Khả năng tải hàng :20

Sức mạnh và sinh lực

Sức công đối với Bộ binh :40
Sức công đối với Kỵ binh 0
Sức công đối với Xạ thủ :40
Sức công đối với Tường thành :20
Sức công đối với Cơ giới :40
Sinh lực :40
Tầm đánh :4

Nguồn deche.vn (còn tiếp)