Tình hình Ongame là 1 game rất hay và thư giãn
nhưng có nhìu ý kiến cho rằng nên thay đổi giao diện
của trang chủ để đẹp hơn còn mình thì thấy thế này là ổn rồi
còn các anh em thấy sao vào trang chủ : http://ongame.vn/
để nêu ý kiến của mình nhá