Đế chế Britan

Người đánh trống (Drummer) khích lệ tinh thần chiến đấu cho quân sĩ.


Điểm thưởng cho kỹ năng Lãnh đạo: +0.5% cho mỗi đơn vị lính (tối đa 40% - 140)
Công trình yêu cầu: Thánh điện cấp độ 1
Tài nguyên huấn luyện: Vàng: 650; Sắt: 50; Gỗ: 50; Thịt: 200
Dân: 10;
Thời gian huấn luyện: 01:00:00
Tốc độ di chuyển: 15
Khả năng mang hàng: 10
Lực đánh vào Bộ binh0
Lực đánh vào Kỵ binh0
Lực đánh vào Xạ thủ0
Lực đánh vào Tường:10
Lực đánh vào Cơ giới0
Sinh lực:80
Tầm đánh:1

Đế chế Franks

Với cây búa dài, Phủ bổ đầu ( Battle- Axeman) có thể đánh gục 1 Kỵ sĩ với 1 cú đánh. Và điều đó làm tăng sức mạnh các chiến binh của bạn.


Điểm thưởng cho kỹ năng Chiến binh: +1% cho mỗi đơn vị lính (tối đa 50% - 150)
Công trình yêu cầu: Thánh điện cấp độ 1
Tài nguyên huấn luyện: Vàng: 0; Sắt: 300; Gỗ: 300; Thịt: 150
Dân: 10;
Thời gian huấn luyện: 01:00:00
Tốc độ di chuyển: 12
Khả năng mang hàng: 25
Lực đánh vào Bộ binh:60
Lực đánh vào Kỵ binh:110
Lực đánh vào Xạ thủ:60
Lực đánh vào Tường:10
Lực đánh vào Cơ giới:60
Sinh lực:290
Tầm đánh:1

Đế chế Arabs

Janissary là những chiến binh khát máu được huấn luyện kỹ thuật chiến đấu từ lúc còn rất nhỏ. Họ không nhân từ.


Điểm thưởng cho kỹ năng May mắn: +0.5% cho mỗi đơn vị lính (tối đa 20% - 120)
Công trình yêu cầu: Thánh điện cấp độ 1
Tài nguyên huấn luyện: Vàng: 100; Sắt: 150; Gỗ: 150; Thịt: 400
Dân: 10;
Thời gian huấn luyện: 01:00:00
Tốc độ di chuyển: 10
Khả năng mang hàng: 35
Lực đánh vào Bộ binh:115
Lực đánh vào Kỵ binh:90
Lực đánh vào Xạ thủ:115
Lực đánh vào Tường:10
Lực đánh vào Cơ giới:115
Sinh lực10
Tầm đánh:1

Đế chế Bungarians

Với đức tin vào Thánh Tangra của người Bungarians. Các Tu sĩ Tangra có khả năng chữa lành các vết thương trên chiến trường


Điểm thưởng cho kỹ năng Y thuật: +0.1% cho mỗi đơn vị lính (tối đa 8% - 108)
Công trình yêu cầu: Thánh điện cấp độ 1
Tài nguyên huấn luyện: Vàng: 600; Sắt: 100; Gỗ: 100; Thịt: 20
Dân: 10;
Thời gian huấn luyện: 01:00:00
Tốc độ di chuyển: 15
Khả năng mang hàng: 5
Lực đánh vào Bộ binh0
Lực đánh vào Kỵ binh0
Lực đánh vào Xạ thủ0
Lực đánh vào Tường:10
Lực đánh vào Cơ giới0
Sinh lực:75
Tầm đánh:1

Đế chế Byzantine

Là Đế chế có nền Y học phát triển nên khả năng chữa thương của đội ngũ Thầy tu ( Monk) là rất cao. Miễn là họ sống sót trong cuộc chiến.


Điểm thưởng cho cơ hội chữa sống binh lính: +0.2% cho mỗi đơn vị lính (tối đa 7% )
Công trình yêu cầu: Thánh điện cấp độ 1
Tài nguyên huấn luyện: Vàng: 500; Sắt: 50; Gỗ: 100; Thịt: 150
Dân: 10;
Thời gian huấn luyện: 01:00:00
Tốc độ di chuyển: 15
Khả năng mang hàng: 5
Lực đánh vào Bộ binh0
Lực đánh vào Kỵ binh0
Lực đánh vào Xạ thủ0
Lực đánh vào Tường:10
Lực đánh vào Cơ giới0
Sinh lực:65
Tầm đánh:1

Đế chế German

Với bộ giáp chắc chắn và kỹ thuật sử dụng kiếm điêu luyện, các Hiệp sĩ Teuton là nỗi ác mộng cho kẻ địch.

Điểm thưởng cho Kỹ năng Chiến binh: +1% cho mỗi đơn vị lính (tối đa 50% - 150 )
Công trình yêu cầu: Thánh điện cấp độ 1
Tài nguyên huấn luyện: Vàng: 150; Sắt: 500; Gỗ: 100; Thịt: 200
Dân: 10;
Thời gian huấn luyện: 01:00:00
Tốc độ di chuyển: 20
Khả năng mang hàng: 15
Lực đánh vào Bộ binh:140
Lực đánh vào Kỵ binh:40
Lực đánh vào Xạ thủ:140
Lực đánh vào Tường:10
Lực đánh vào Cơ giới:140
Sinh lực:400
Tầm đánh:1

Đế chế Goths

Được trang bị khiên lớn, nhẹ và chắc chắn. Chiến binh Huskarle là đơn vị chống Bộ binh và Xạ thủ hữu hiệu nhất.


Điểm thưởng cho Kỹ năng Phòng thủ: +0.5% cho mỗi đơn vị lính (tối đa 35% - 135 )
Công trình yêu cầu: Thánh điện cấp độ 1
Tài nguyên huấn luyện: Vàng: 150; Sắt: 400; Gỗ: 150; Thịt: 150
Dân: 10;
Thời gian huấn luyện: 01:00:00
Tốc độ di chuyển: 20
Khả năng mang hàng: 15
Lực đánh vào Bộ binh:120
Lực đánh vào Kỵ binh:50
Lực đánh vào Xạ thủ:120
Lực đánh vào Tường:10
Lực đánh vào Cơ giới:120
Sinh lực00
Tầm đánh:1

Đế chế Russian

Đây là Đế chế có nền kỹ thuật chế tạo cơ khí tiên tiến. Họ chế tạo ra các công cụ vây hãm, phá hủy thành trì đối phương một cách hữu hiệu.


Điểm thưởng cho khả năng phá hủy công trình của các xe khác trong đội quân.
Công trình yêu cầu:
Tài nguyên huấn luyện: Vàng: 100; Sắt: 300; Gỗ: 700; Thịt: 300
Dân: 10;
Thời gian huấn luyện: 01:00:00
Tốc độ di chuyển: 20
Khả năng mang hàng: 100
Lực đánh vào Bộ binh:150
Lực đánh vào Kỵ binh:100
Lực đánh vào Xạ thủ:150
Lực đánh vào Tường:0
Lực đánh vào Cơ giới:100
Sinh lực:400
Tầm đánh:1

Đế chế Lithuania

Được huấn luyện kỹ thuật cưỡi ngựa tuyệt hảo và khả năng chiến đấu trên lưng ngựa ngày qua ngày đã khiến họ trở thành đội Kỵ sĩ hung bạo và mạnh mẽ.


Điểm thưởng cho Kỹ năng Kỵ binh: +1% cho mỗi đơn vị lính (tối đa 50% - 150 )
Công trình yêu cầu:
Tài nguyên huấn luyện: Vàng: 150; Sắt: 300; Gỗ: 150; Thịt: 150
Dân: 10;
Thời gian huấn luyện: 01:00:00
Tốc độ di chuyển: 8
Khả năng mang hàng: 70
Lực đánh vào Bộ binh:150
Lực đánh vào Kỵ binh:125
Lực đánh vào Xạ thủ:250
Lực đánh vào Tường:0
Lực đánh vào Cơ giới:250
Sinh lực:600
Tầm đánh:1

Nguon : http://forum.khanwars.vn/index.php?showtopic=24