Tiếp tục là update Avatar mới nhất vừa ra nóng hổi :Chinese Opera Outfit (Tạm gọi là trang phục hát tuồng) Nhìn cũng khá .... cá tính và rất đặc biệt. Thôi thì gộp luôn vào topic này nhé cho đỡ mất công

Chinese Opera Outfit ( trước )


[Chinese Opera Outfit - Back]
[Samurai & Ninja Outfit - trước]


[Samurai & Ninja Outfit - Đằng sau]


Holy Knight Outfit
Nguồn : forum.conduongtolua.com.vn