Đầu tiên : bạn cần 1 quả trứng , đánh quái rớt ra hoặc mua của bọn nó !
Đi đến thằng Người huân luyện thu nuôi ở Flaris nhận nhiệm. Khi đi đánh quái rớt ra cái vật phẩm nhiệm vụ mang về thằng NPC " Người huấn luyện thú nuôi " chọn cái Đổi thức ăn hay sao ý . Rồi lấy thức ăn đó ch0 trứng ăn , nuôi cũng khá lâu . Nuôi đến lúc nó 99,99% mang trứng ra thang NPC Người huân luyện thú nuôi trả q . Là đc 1 con pét cấp độ D , pet j` tôi ko biết , nhận tiếp q ở thằng đó từ cấp D > C , cũng cho nó an túi thức ăn , mà nhớ là đừng để nó chết . Ví dụ pet cấp D có thể sống đc khoảng 3 phút thì lúc nó còn khoảng 50 HP thì ch0 nó ăn ko no chết , hình như là 1 con pet sống đc 2 lần hay sao y chết 2 lần thi màu đỏ ko gọi đc nên để nuôi đâu . Hay là nếu mà đi đánh quái mà gọi pet lên thì cẩn thận tí đừng để nhân vật bị chết ko thì pet nó cũng die theo đấy ! có it kinh ngiệm chia sẻ cho anh em gà gà như mình thoi ! Hĩ hĩ