Nghe nói trên diễn đàn http://flyff.vn/ có tin tức Flyff-Vương quốc bay sắp sửa
Sẽ bỏ qua giai đoạn OB và sẵn sàng bước vào thương mại hóa luôn việc làm này anh
Em nghĩ sao nhỉ theo mình có vẻ hợp lý đấy  và cũng có tin rằng FLyff tiến hành ingame với
Nhiều phần thưởng hấp dẫn nữa ! vụ này có vẻ hay đây